Główna
                                                                                                                                                                            Kontakt
                                                                                                             ZARZĄD    ::      RADA NADZORCZA    ::     KONTAKT

 

::  Główna

::  Ustawa o SM

::  Statut Spółdzielni

::  Regulaminy

::  Ogłoszenia

::  Mapa zasobów

::  Obsługa mieszkańców

         

 

  Telefony alarmowe

Policja
Tel.: 997
Pogotowie ratunkowe
Tel.: 999
Straż pożarna
Tel.: 998
Pogotowie energetyczne
Tel.: 991
Pogotowie gazowe
Tel.: 992
Pogotowie ciepłownicze
Tel.: 993
Wodno-kanalizacyjne
Tel.: 994
Dyżurny techniczny miasta
Tel.: 96-56
Pogotowie lokatorskie
Tel.: 91 452-48-31, 503-071-696
Konserwacja domofonów
Tel.: 91 488-43-33
Kablówka "Multimedia"
Tel.: 244 244 244
Internet "Espol"
Tel.:
91 433-65-85
Kablówka Internet SAT MONT SERVICE
Tel.: 91 483 61 00, Biuro Obsługi
Klienta ul. 9 Maja 84
Internet "INTERNETIA"
tel.: 801 880 150

Konserwacja wind
Tel.: 91 421 99 16,  601 712 846
 

 

 

 

WITAMY
na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej SELFA w SzczecinieSpółdzielnia Mieszkaniowa „Selfa” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 28 A została założona w dniu 27 listopada 1981 roku przez grupę inicjatywną 135 członków założycieli. Swoją działalność statutową rozpoczęła od dwudziestego siódmego stycznia 1982 roku, czyli od momentu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowniczym.
Pracą Spółdzielni kieruje 3-osobowy Zarząd w osobach:
Henryk Andrzejewski, Urszula Orymowska i Wiktor Czuba.
Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, a jej Przewodniczącą jest
Halina Bursiak-Mroczka.
Spółdzielnia zrzesza około 580 członków.
W zasobach Spółdzielni znajduje się dziewięć budynków, w których zlokalizowane są 553 lokale mieszkalne zamieszkałe przez około tysiąc dwustu mieszkańców.
Oprócz lokali mieszkalnych w zasobach Spółdzielni znajduje się dwieście trzynaście garaży i i dwadzieścia pięć lokali użytkowych.
Zasoby te położone są na czterdziestu tysiącach metrów kwadratowych, z czego ponad piętnaście tysięcy to tereny będące własnością Spółdzielni.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych naczelną zasadą spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce jest zrzeszanie się osób zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
Biorąc pod uwagę konieczność dotarcia z informacją do tak dużej grupy osób, nasza Spółdzielnia udostępnia Państwu witrynę internetową, gdzie będziemy informować o działalności Spółdzielni, zmianach w uregulowaniach prawnych, aktualnie prowadzonych pracach remontowych, inwestycjach i innych ważnych sprawach z codziennego życia spółdzielni.
Dlatego serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej i kontaktowania się we wszelkich sprawach dotyczących naszej społeczności.

 

Adres:
71-047 Szczecin, ul. Hrubieszowska 28 A


Konto Bankowe:
70 1020 4795 0000 9802 0003 9974


Nr KRS:  0000196362
NIP
- 852-000-72-60
REGON: 000942624


Email: smselfa@poczta.onet.pl


Tel.  91 483 50 75
Fax:
91 483 49 62
 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa SELFA w Szczecinie - 2008